องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
บริหารงานบุคคล


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2564
 
ประกาศหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
แผนพัฒนาบุคลากร
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ