องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  โครงการจัดงานวันเด็ก ปีพ.ศ.2562[วันที่ 2019-01-12][ผู้อ่าน 175]
 
  โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ปีพ.ศ.2562[วันที่ 2019-01-10][ผู้อ่าน 169]
 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมบูรณาการแก้ไขปัญห...[วันที่ 2018-12-19][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2018-12-17][ผู้อ่าน 248]
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอ...[วันที่ 2018-09-13][ผู้อ่าน 168]
 
  โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2561[วันที่ 2018-07-27][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-06-08][ผู้อ่าน 169]
 
  ออกหน่วยอำเภอยิ้ม 2561[วันที่ 2018-01-24][ผู้อ่าน 210]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-01-15][ผู้อ่าน 243]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-01-08][ผู้อ่าน 157]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 192]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 694]
 

|1หน้า 2|3|4|5