องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอ...[วันที่ 2018-09-13][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2561[วันที่ 2018-07-27][ผู้อ่าน 153]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-06-08][ผู้อ่าน 152]
 
  ออกหน่วยอำเภอยิ้ม 2561[วันที่ 2018-01-24][ผู้อ่าน 195]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561[วันที่ 2018-01-15][ผู้อ่าน 225]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-01-08][ผู้อ่าน 142]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 174]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 646]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะ อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน กราฎาค...[วันที่ 2017-07-31][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมเพาะปลูกต้นดาวเรือง[วันที่ 2017-07-14][ผู้อ่าน 181]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จัน...[วันที่ 2017-06-19][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 248]
 

|1หน้า 2|3|4|5