องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  โครงการ “ลด ละ เลิก อบายมุข”[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 344]
 
  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 222]
 
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน[วันที่ 2016-09-05][ผู้อ่าน 213]
 
  โครงการซ่อมบ้าน ทบ. อบต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น[วันที่ 2016-09-02][ผู้อ่าน 325]
 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2016-05-19][ผู้อ่าน 388]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 338]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 294]
 
  โครงการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ...[วันที่ 2016-02-26][ผู้อ่าน 290]
 
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559[วันที่ 2016-01-15][ผู้อ่าน 292]
 
  โครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท ประจำปี 25...[วันที่ 2016-01-11][ผู้อ่าน 389]
 
  จัดกิจกรรม "รักพ่อ รักษ์ขอนแก่น รวมพลัง สร้างสร...[วันที่ 2015-12-04][ผู้อ่าน 301]
 
  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2558[วันที่ 2015-04-09][ผู้อ่าน 375]
 

|1|2|3หน้า 4|5