องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะประจำปี พ.ศ.2561[วันที่ 2018-01-08][ผู้อ่าน 177]
 
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-09-15][ผู้อ่าน 216]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560[วันที่ 2017-08-04][ผู้อ่าน 776]
 
  กิจกรรมรับซื้อขยะ อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน กราฎาค...[วันที่ 2017-07-31][ผู้อ่าน 215]
 
  กิจกรรมเพาะปลูกต้นดาวเรือง[วันที่ 2017-07-14][ผู้อ่าน 220]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จัน...[วันที่ 2017-06-19][ผู้อ่าน 267]
 
  โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค[วันที่ 2017-05-30][ผู้อ่าน 285]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข่าเหลือง [วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 214]
 
  โครงการออกประชาคม และกิจกรรมรับซื้อขยะ หมู่ที่ ...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 204]
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู...[วันที่ 2017-03-06][ผู้อ่าน 210]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-02-17][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาส...[วันที่ 2016-10-20][ผู้อ่าน 337]
 

|1|2หน้า 3|4|5