องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]117
2 รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]107
3 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 26 ก.ย. 2560 ]114
4 รายงานประมาณการรายรับ [ 26 ก.ย. 2560 ]109
5 หน้าประกาศข้อบัญญัติ ปี2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]113