องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเ...[วันที่ 2024-05-17][ผู้อ่าน 3]
 
  โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่...[วันที่ 2024-05-16][ผู้อ่าน 4]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์ กรณีเกิดวาตภัย [วันที่ 2024-05-15][ผู้อ่าน 1]
 
  พิธีมอบประกาศนียบัตร เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต...[วันที่ 2024-05-09][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ [วันที่ 2024-05-07][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ [วันที่ 2024-04-19][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัต...[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 16]
 
  วิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณาแบบเร่งด่...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 11]
 
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน 2567 ...[วันที่ 2024-04-03][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำป...[วันที่ 2024-04-01][ผู้อ่าน 22]
 
  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่โครงก...[วันที่ 2024-03-27][ผู้อ่าน 10]
 
  กิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำ แนวพระราชดำริของสมเด็จพ...[วันที่ 2024-03-20][ผู้อ่าน 16]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16