องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
 24 หมู่ที่1 ตำบลบ้านแท่น  อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น40180
โทร 043-306922 / โทรสาร 043-306922
  - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
แผนที่ตั้งอบต.