องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 และขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็น [ 25 พ.ค. 2566 ]4
2 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]5
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]5
4 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]3
5 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มี.ค. 2566 ]9
6 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]4
7 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]8
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]6
9 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]8
10 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]9
11 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]13
12 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]11
13 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]13
14 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]8
15 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]18
16 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]25
17 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]8
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 23 ก.ย. 2565 ]40
19 มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]58
20 สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6