องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]2
2 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]3
3 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]1
4 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]1
5 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]13
6 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น (One Stop Service) [ 26 ต.ค. 2566 ]13
7 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]24
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]18
9 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2566 ]18
10 ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]19
11 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 (ก่อนปิดขั้นต้น) [ 5 ต.ค. 2566 ]17
12 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]22
13 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]29
14 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]23
15 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]22
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]22
17 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]23
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน [ 13 มิ.ย. 2566 ]33
19 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง รายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 1 มิ.ย. 2566 ]25
21 ประกาศองค์การส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 และขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็น [ 25 พ.ค. 2566 ]29
22 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]28
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]27
24 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]29
25 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มี.ค. 2566 ]32
26 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]31
27 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]33
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]36
29 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]32
30 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]36
31 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]37
32 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]39
33 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น อบต.บ้านแท่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]36
34 ฐานข้อมูลศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]33
35 ฐานข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา อบต.บ้านแท่น [ 29 ธ.ค. 2565 ]32
36 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]42
37 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]33
38 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]43
39 งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]52
40 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]34
 
หน้า 1|2|3|4