องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ท่าน ลัดดาวัลย์ แก้วสุพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เป็นประธานเปิดงาน โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุในการดูแลด้านสุขภาพและสังคม เพื่อเสริมสร้างและทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์และตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ 182 คน
2023-05-29
2023-05-25
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-15
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-18
2023-04-18
2023-03-21