องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่  10  ตุลาคม  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น 

จัดกิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

-เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ชุมชน ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเรียนรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริง

2022-11-17
2022-10-28
2022-10-10
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09