องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


จัดนิทรรศการ “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ


;วันที่  28  ตุลาคม  2565  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เป็นประธานในการจัดนิทรรศการ “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”เพื่อเผยแพร่แบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทยในชื่อหัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมประจำจุดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ดังนี้

1. ชมบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

2. ชมบอร์ดนิทรรศการเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

3. บรรยายความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง

4. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ : ตรวจรักษา และจ่ายยาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2022-11-17
2022-10-28
2022-10-10
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09