องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ทำความสะอาดล้างถนน หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด ตำบลบ้านแท่น


วันที่  26  ธันวาคม  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้ให้ความอนุเคราะห์  ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  นำรถบรรทุกน้ำทำความสะอาดล้างถนน  หมู่ที่  2  บ้านหันแฮด  ตำบลบ้านแท่น

2023-01-16
2023-01-10
2023-01-03
2022-12-27
2022-12-20
2022-12-19
2022-12-15
2022-12-14
2022-12-07
2022-11-17