องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566


ตามที่  อบต.บ้านแท่น  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุและเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2566  ระหว่างวันที่  29  ธันวาคม  2565 - 4  มกราคม  2566         นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  คณะผู้บริหาร  ร่วมกับฝ่ายปกครอง  โดยนาย ก้องกังวาลย์ ชินน้อย  กำนันตำบลบ้านแท่น  ได้ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  มอบน้ำ และเครื่องดื่ม  ให้ด่านจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2566  จำนวน  2  จุด  

2023-01-16
2023-01-10
2023-01-03
2022-12-27
2022-12-20
2022-12-19
2022-12-15
2022-12-14
2022-12-07
2022-11-17