องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี 2566


ตามที่ อำเภอชนบท ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเขตอำเภอชนบท  ได้กำหนดจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชนบท  ในวันที่ 9 มกราคม 2566  มีขบวนแห่งานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ โดย  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  มาเป็นประธาน

2023-01-16
2023-01-10
2023-01-03
2022-12-27
2022-12-20
2022-12-19
2022-12-15
2022-12-14
2022-12-07
2022-11-17