องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันที่  14  มกราคม  2566  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้กล่าวเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2566  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้กล้าแสดงออก  กล้าคิด  กล้าทำ  ในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความเข้าใจ  ยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โดยจะมีกิจกรรมให้เด็กๆ  ซุ้มนิทรรศการและเกมส์ต่างๆ  และกิจกรรมแสดงบนเวที  ของโรงเรียนในตำบลบ้านแท่น  และกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตำบลบ้านแท่น  มอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก  จำนวน  87  ทุนๆละ  300  บาท  และมอบแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น  3,000  บาท

2023-01-16
2023-01-10
2023-01-03
2022-12-27
2022-12-20
2022-12-19
2022-12-15
2022-12-14
2022-12-07
2022-11-17