องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


พ่นเคมีกำจัดยุงลายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่  5  กันยายน  2566  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้มอบหมายให้ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น   ฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงลาย  เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านแท่น

2024-02-23
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-05
2023-12-22
2023-10-27
2023-09-25
2023-09-11
2023-09-05