องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 

 

 

 


โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9


วันที่  27  ตุลาคม  2566  ณ  หอประชุมอำเภอชนบท  เวลา  08.00  น.  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ปลัด  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ  เดิน  วิ่ง ปั่น  ป้องกันอัมพาต  ครั้งที่  9  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี  ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ  ทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย  ในชื่อหัวข้อ "คนรุ่นใหม่  ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค"  ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย

2024-02-23
2024-01-23
2024-01-15
2024-01-10
2024-01-05
2023-12-22
2023-10-27
2023-09-25
2023-09-11
2023-09-05