องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองช่าง

นายโกศิลป์  แข่งขัน
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอดุลย์ สุดรัก
นายช่างโยธา
 
  
  นายเสนอ  ยืนยง
     นางสาวบังอร  ลั่นแอร์
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 จ้างเหมา