องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
สภาพทางสังคม
 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  วัด 7 แห่ง  
  สำนักสงฆ์ 2 แห่ง  
  โบสถ์ - แห่ง  
 
 
 
 

สถาบันการศึกษา

  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง  
  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง  
  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯตำบล    1 แห่ง  
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 8 แห่ง  
 
 
 
 
  สาธารณสุข
  โรงพยาบาลของรัฐ 2 แห่ง  
  สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง  
  หน่วยกู้ชีพ 1669  1 แห่ง  
  ครอบครัวมีและใช้ส้วมราดน้ำ            ร้อยละ    100  
 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สถานีตำรวจ  (ตำรวจชุมชน) 1 แห่ง  
  สถานีดับเพลิง - แห่ง