องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]24
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]22
3 รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]223
4 รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]225
5 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 26 ก.ย. 2560 ]218
6 รายงานประมาณการรายรับ [ 26 ก.ย. 2560 ]219
7 หน้าประกาศข้อบัญญัติ ปี2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]212