องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]0
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ก.ย. 2565 ]40
3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]35
4 รายงานรายละเอียดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]236
5 รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]238
6 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 26 ก.ย. 2560 ]230
7 รายงานประมาณการรายรับ [ 26 ก.ย. 2560 ]232
8 หน้าประกาศข้อบัญญัติ ปี2561 [ 26 ก.ย. 2560 ]224