องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 18 ก.ค. 2567 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 18 ก.ค. 2567 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 5 ก.ค. 2567 ]1
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการซ่อมแซมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7,8 [ 26 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 มิ.ย. 2567 ]4
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 เม.ย. 2567 ]7
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 [ 24 เม.ย. 2567 ]5
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 5 เม.ย. 2567 ]8
9 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบแประมาณ2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]14
10 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]40
11 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]150
12 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. พื้นที่ดำเนินการ (ซอยข้างบ้านนางบุ่ง) หมู่ 1 บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น) [ 6 พ.ย. 2563 ]202
13 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น) [ 5 พ.ย. 2563 ]201
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 6 บ้านโคกกลาง จุดเริ่มต้นสามแยกนายบุญรอด-นานางสัมฤทธิ์ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น) [ 2 พ.ย. 2563 ]203
15 ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สามแยกหน้าวัดป่าหัวนากลาง-สามแยกหนองแตแหล(บ่อขยะ) หมู่ 3) [ 21 ก.ย. 2563 ]212
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3หน้าอนามัยหัวนากลาง-สามแยกวัดป่ามาบตากล้า [ 17 ก.ย. 2563 ]223
17 ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง(ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้)หมู่ 2 บ้านหันแฮด [ 20 ก.ค. 2563 ]210
18 ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ต่างๆครบชุด พร้อมติดตั้ง) [ 10 ก.ค. 2563 ]240
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPไตรมาสที่ 3 (เมษายน ถึง มิถุนายน 2562) [ 3 ก.ค. 2563 ]204
20 ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ขุดลอกหนองเหมืองน้อย หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม [ 16 มิ.ย. 2563 ]207
21 ประกาศแจ้งตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (ขุดลอกลำห้วยเสียว หมู่ 3บ้านหัวนากลาง) [ 16 มิ.ย. 2563 ]237
22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 (มกราคม ถึง มีนาคม 2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]199
23 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]196
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างกรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ถึง กันยายน 2562) [ 4 ต.ค. 2562 ]200
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 ถึง มิถุนายน 2562) [ 8 ก.ค. 2562 ]193
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำเดือนมกราคม2562 ถึง มีนาคม 2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]200
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 ถึง ธันวาคม 2561) [ 2 ม.ค. 2562 ]211