องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]206
2 รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]217
3 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 21 ก.ย. 2561 ]218
4 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2561 ]211
5 รายงานประมาณการรายรับ [ 21 ก.ย. 2561 ]220
6 หน้าประกาศข้อบัญญัติปี2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]211