องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]193
2 รายงานรายละเอียดรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]202
3 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 21 ก.ย. 2561 ]203
4 รายงานประมาณการรายจ่าย [ 21 ก.ย. 2561 ]196
5 รายงานประมาณการรายรับ [ 21 ก.ย. 2561 ]198
6 หน้าประกาศข้อบัญญัติปี2562 [ 21 ก.ย. 2561 ]200