องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ