องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ