องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง


รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ