องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ