องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA


คำสั่ง อบต.บ้านแท่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่ง อบต.บ้านแท่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ