องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ