องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


การวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใส

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ