องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ITA


ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ