องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว

นายมนต์ชัย  ดวงสว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจิตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนเอง  เจรารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ