องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    รายละเอียดข่าว

ได้จัดประชุมเสริมสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  2564  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น    เอกสารประกอบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ