องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ITA


ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ