องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
มาตรการคุณธรรมและความโปร่งใส
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ