องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบ จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบ จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โควิด – 19) ตามที่ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบในการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการช่วยเหลือเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อการดำรงชีพ จำนวน 37 ครอบครัว และจำนวน 63 ราย    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบ จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ