องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  อยู่ในระดับ  A  ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  โดยเข้ารับในวันที่  13  กันยายน  2565   เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมแก่นเมือง  ชั้น 1  ศาลากลาง  จังหวัดขอนแก่น  (หลังใหม่)



    เอกสารประกอบ

มอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ