องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA


ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ