องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ITA


รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ