องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง


งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

    รายละเอียดข่าว

 งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560              

    เอกสารประกอบ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ