องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]69
2 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]62
3 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]128
4 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]156
5 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]148
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]153
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]155