องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 10 พ.ย. 2565 ]25
2 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]113
3 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 พ.ย. 2564 ]104
4 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 พ.ย. 2564 ]169
5 ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ธ.ค. 2563 ]204
6 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 19 พ.ย. 2563 ]191
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]196
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]205