องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 79 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]10
2 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]10
3 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]10
4 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]14
5 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]14
6 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]20
7 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]15
8 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]27
9 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]27
10 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 (ก่อนปิดขั้นต้น) [ 5 ต.ค. 2566 ]27
11 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]30
12 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]36
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]33
14 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]32
15 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]37
16 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]36
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]33
18 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]38
19 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]38
20 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]48
21 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]36
22 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]36
23 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]36
24 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]40
25 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]39
26 งบทดลองประจำเดือนตุลคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]51
27 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]239
28 งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]230
29 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]221
30 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]233
31 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]231
32 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]223
33 งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]223
34 งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]216
35 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]232
36 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]268
37 งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]231
38 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 ก.พ. 2563 ]202
39 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]215
40 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]216
 
หน้า 1|2