องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]2
2 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]3
3 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]5
4 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]6
5 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]10
6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]7
7 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]16
8 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]18
9 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 (ก่อนปิดขั้นต้น) [ 5 ต.ค. 2566 ]19
10 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]23
11 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]25
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]26
13 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]24
14 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]27
15 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]27
16 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]25
17 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]29
18 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]28
19 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]36
20 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]28
21 รายงานงบทดลองไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]29
22 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]28
23 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 ธ.ค. 2565 ]31
24 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 9 ธ.ค. 2565 ]32
25 งบทดลองประจำเดือนตุลคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]43
26 งบการเงินไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]230
27 งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]221
28 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]213
29 งบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]224
30 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]222
31 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]215
32 งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]213
33 งบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]207
34 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]225
35 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 7 เม.ย. 2563 ]259
36 งบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]222
37 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 14 ก.พ. 2563 ]193
38 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]205
39 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]206
40 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]216
 
หน้า 1|2