องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 78 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]210
42 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]209
43 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]214
44 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 25 ต.ค. 2562 ]211
45 ราpงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]209
46 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]184
47 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 8 ส.ค. 2562 ]183
48 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]183
49 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]167
50 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]178
51 รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]177
52 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]181
53 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]183
54 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 11 เม.ย. 2562 ]170
55 รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]180
56 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]175
57 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]179
58 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]184
59 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]186
60 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 14 ม.ค. 2562 ]188
61 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]183
62 รายงานผลการติดตามการใช้เงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]186
63 งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]188
64 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 21 ธ.ค. 2561 ]180
65 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]179
66 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]184
67 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2561 ]190
68 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]191
69 งบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 17 ก.ย. 2561 ]185
70 รางานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ค. 2561 ]186
71 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2561 ]182
72 งบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 4 เม.ย. 2561 ]183
73 รายงานรายรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]204
74 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]185
75 งบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 19 ธ.ค. 2560 ]174
76 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 [ 13 พ.ย. 2560 ]177
77 งบรายรับ-รายจ่ายเงินสดและงบทดลองเดือน สิงหาคม 2560 [ 31 ก.ค. 2560 ]182
78 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]189
 
|1หน้า 2