องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]166
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 20 เม.ย. 2565 ]192
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2565 ]171
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]128
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 เม.ย. 2565 ]127
7 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 เม.ย. 2565 ]170
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 1 เม.ย. 2565 ]137
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 18 ก.พ. 2565 ]136
10 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 27 ม.ค. 2565 ]167
11 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 27 ม.ค. 2565 ]123
12 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 7 พ.ค. 2564 ]267
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รอบ 12 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]226
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น รอบ 6 เดือน [ 6 พ.ค. 2564 ]226
15 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 27 เม.ย. 2564 ]252
16 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 23 เม.ย. 2564 ]226
17 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 23 เม.ย. 2564 ]224
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 23 ธ.ค. 2563 ]217
19 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]222
20 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]292
21 การวิเคราะห์ผลการประเมินและความโปร่งใส [ 10 ม.ค. 2563 ]231
22 การเสริมสร้างวัฒนธรรม [ 27 ธ.ค. 2562 ]211
23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]207
24 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 28 ต.ค. 2562 ]225
25 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 3 มิ.ย. 2562 ]204
26 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 26 เม.ย. 2562 ]207
27 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 25 เม.ย. 2562 ]213
28 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 25 เม.ย. 2562 ]213
29 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 25 เม.ย. 2562 ]212
30 มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 25 เม.ย. 2562 ]208
31 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ร่วมตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 25 เม.ย. 2562 ]209
32 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 24 ธ.ค. 2561 ]216
33 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 16 ต.ค. 2561 ]198